Endurgreiðsla lækkar í árslok 2014

Þann 1. janúar 2015 lækkar endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts vegna aðkeyptrar vinnu verktaka til viðhalds íbúðarhúsnæðis úr 100% í 60%. Þetta þýðir til dæmis að af reikningi sem oft samanstendur af efni og vinnu frá verktaka eða iðnaðarmanni má gera ráð fyrir að í stað um 14-17% endurgreiðslu, lækki endurgreiðslan í 7-9%, þ.e. um 7-8%.

Þetta eru vissulega vond tíðindi fyrir eigendur íbúðarhúsnæðis.

Eigendum íbúðarhúsnæðis og frístundahúsnæðis er endurgreiddur sá virðisaukaskattur sem þeir greiða af vinnu iðnaðar- og verkamanna á byggingarstað vegna nýbygginga, endurbóta og viðhalds. Ekki er endurgreiddur virðisaukaskattur af efni eða vinnu stjórnenda farandvinnuvéla og vinnuvéla sem skráningarskyldar eru í vinnuvélaskrá.
Endurgreiðslan er m.a. háð framlagningu fullgildra reikninga frá seljanda þjónustunnar, þ.m.t. verður seljandi þjónustunnar að vera skráður á virðisaukaskattsskrá (vera með opið vsk-númer) á þeim tíma þegar vinnan er innt af hendi. Kaupandi þjónustunnar getur gengið úr skugga um hvort aðili er með opið vsk-númer með því að fletta upp kennitölu hans eða nafni hér.