Umsagnir

Umsagnir nokkurra formanna og gjaldkera húsfélaga:

”Meðmæli með fyrirtækinu: Ég undirrituð, formaður húsfélagsins Engihjalla 3 Kópavogi, vil koma
eftirfarandi á framfæri:
Þegar ég tók til starfa í húsfélaginu fyrir nokkrum árum var Eignaumsjón ráðin hér til að sjá um rekstur
húsfélagsins og hafa öll samskipti verið hnökralaus.
Eftir að farið var í stórar framkvæmdir utanhúss, sem stóðu í um tíu mánuði, reyndi mikið á
Eignaumsjón kom að ýmsum málum m.a. vegna funda með verktaka, eftirlitsaðila og fleiri, öll
viðkoma þeirra og samskipti voru 100%.
Vegna ófaglærðra einstaklinga sem oftast eru í stjórnum húsfélaga tel ég að ekki hafi verið unnt að
vinna undirbúningi og verkáætlun eins vel og hún var unnin án aðildar Eignarumsjónar
Gagnvart mér verktökum og samskiptum eigenda íbúða hér í húsfélaginu, get ég þar af leiðandi gefið
þeim okkar bestu meðmæli.”
Með virðingu, Formaður húsfélagsins Engihjalla 3 Jónína Björk Óskarsdóttir (48 íbúða hús)


“Í mörg ár hafði ég burðast með málefni húsfélagsins, án þess þó að hafa til þess tíma eða þekkingu.
Húsfélagið var í raun komið í þrot, eigendur áhugalitlir, enginn skilningur og engar áætlanir.
Í fyrra tókum við þá ákvörðun að fela Eignaumsjón að halda utanum reksturinn og viðsnúningurinn er
ótrúlegur á stuttum tíma. Reglu hefur verið komið á öll mál, eigendur hafa vaknað til lífsins m.a.
vegna formlegri vinnubragða Eignaumsjónar. Ég mæli hiklaust með Eignaumsjón.”
Harpa Barkardóttir stjórnarmaður Langarima 21-23 (13 eignir blandað íbúða- & atv.hús)
“Rekstur Húsfélagsins Orrahólum 7 hefur tekið miklum stakkaskiptum síðan tekin var ákvörðun um að
ganga til liðs við Eignaumsjón. Búið er að koma lagi á fjármálin og álögð húsgjöld ásamt innheimtu
þeirra. Þá er bókhaldið er nú uppfært og greinilegt, öfugt við það sem áður var.
Starfsfólk Eignaumsjónar er sérlega þægilegt og vinnur verk sín af trúmennsku og dugnaði. Þá hefur
stjórnin í dag aðgang að þjónustuborði fyrirtækisins, gagnlegum upplýsingum og faglegum stuðningi,
sem er ómetanlegur. Ég mæli hiklaust með Eignaumsjón sem valkosti fyrir húsfélög og ég veit að
þjónusta þeirra á eftir að nýtast okkur enn frekar.”
Gunnar Valur Jónsson formaður í Orrahólum 7 (52 íbúða hús)


“Aðkoma Eignaumsjónar kom stöðugleika á okkar litla húsfélag. Ákveðin formlegheit þeirra hafa gert
það að verkum að stjórnin er nú starfhæf, unnið er eftir góðri rekstraráætlun og dagleg umsjón er í
góðum farvegi.”
Guðrún Jökulsdóttir stjórnarmaður Goðaborgum 3 (11 íbúða hús)


”Þjónusta Eignaumsjónar er tvímælalaust skilvirk og unnin með faglegum hætti. Þjónustan sparar
mér mikinn tíma og fyrirhöfn við fjármál og rekstur húsfélagsins. Þetta á við störf sem snúa að
gjaldkera, s.s. umsjón með innheimtu, greiðslu reikninga, færslu bókhalds og undirbúning aðalfundar.
Þá hefur reynst dýrmætt að geta leitað til Eignaumsjónar varðandi útvegun aðkeyptrar þjónustu, s.s.
trygginga og verktaka. Ég get óhikað mælt með Eignaumsjón.”
Jón Ellert Lárusson fyrrv.gjaldkeri Blásölum 22 (46 íbúða hús)


“Við hófum samstarf við Eignaumsjón árið 2008. Hjá okkur var staðan ekki slæm, hússjóður í
þokkalegum málum en nokkuð stórt húsfélag þannig að gjaldkerastarfið var fyrirhafnarsamt. Okkur
fannst ekki ganga að leggja þetta á einn eiganda.
Og við sáum ekki eftir þessari ákvörðun þar sem við í stjórninni fengum góðan stuðning við daglega
stjórn húsfélagsins og það hvernig stærri mál voru lögð upp fyrir húsfundi, sem fengu mun faglegra
yfirbragð. Með þennan stuðning við bakið gat ég sem formaður stigið fram af öryggi og lagt upp mál
sem ég hefði annars ekki gert. Utanhússframkvæmdir sem farið var í gengu vel, m.a. hvað varðaði
öflun tilboða, ákvarðanir húsfunda um verkið, innheimtuna og framkvæmdina sjálfa. Afraksturinn
varð síðan viðurkenning umhverfissviðs Reykjavíkurborgar sumarið 2010. Þetta viljum ég fyrst og
fremst þakka góðri þjónustu Eignaumsjónar.”
Hjörtur Traustason fyrrv.form Berjarima 20-28 (30 eignir íbúðahúsnæði)


“Samstarf við Eignaumsjón hefur komið reglu á húsfélagið okkar, en það hafði verið í ólestri til margra
ára. Bókhaldið var ekki uppfært, álagning húsgjalda stóð á veikum grunni, aðalfundir voru tæpast
haldnir, upplýsingar um reksturinn voru ófullnægjandi og húsið var sannarlega komið í viðhaldsþörf.
Þetta gerbreyttist með aðkomu Eignaumsjónar og nýrrar stjórnar, reglu var komið á bókhald,
innheimtu og rekstur og einnig var ráðist í umtalsverðar viðhaldsframkvæmdir þegar búið var að taka
lögmæta ákvörðum. Stjórn, íbúar og eigendur hússins eru hæstánægðir.”
Jónas Friðgeirsson formaður Eiðistorgi 13-15 (32 eignir blandað íbúða- & atv.hús)


“Staðan var svona hjá okkur í Fannborg 3, 5, 7 og 9:
Fjórir stigagangar plús fimmta rekstrareiningin sem er með utanhúsviðgerðir og viðhald á húsinu,
erfitt að fá fólk til að vera í stjórn og ég tala nú ekki um gjaldkerastarfið. Að halda húsfundi og
aðalfundi gekk misvel. Með tilkomu samstarfs við Eignaumsjón, hefur þetta allt breyst til batnaðar.
Bókhaldið, innheimta, endurgreiðslur, framtöl, greiðslur reikninga - allt í skilum. Starfmenn
Eignaumsjón mæta á aðalfundi, sjá um skil á ársreikningi og hafa séð um fundarritun og fleira ef þörf
krefur. Eignaumsjón leitar eftir tilboðum í stærri og smærri verk og útvega iðnaðarmenn í tilfallandi
framkvæmdir. Samstarf við starfsfólk Eignaumjónar hefur gjörbreytt og gert starf hússtjórnar léttara
og skemmtilegra.”
Fh. húsfélagsins Fannborg 3,5,7 og 9 Viktoria Gísladóttir formaður (46 eignir bl. íbúða-& atv.hús)


“Áður fyrr voru málefni húsfélagsins engan veginn í lagi. Illa var haldið utan um fjármál og bókhald,
málin voru þokukennd og stundum villandi fyrir eigendur. Það að fá Eignaumsjón til að sjá um
húsfélagið hefur breytt öllu, ekki bara fyrir stjórnina heldur líka fyrir íbúa og eigendur. Starfsfólkið
heldur vel utan um dagleg mál, stjórn fær þann stuðning sem nauðsynlegur er og íbúar fá þær
upplýsingar sem þarf til að góð sátt ríki innan hússins. Ég væri ekki formaður í dag ef Eignaumsjón sæi
ekki um daglegan rekstur húsfélagsins.”
Guðrún Ansnes í hússtjórn Kleppsvegi 34-38 (26 íbúða hús)

Umsagnir

 • Aðkoma Eignaumsjónar hefur komið stöðugleika á okkar litla húsfélag. Ákveðin formlegheit þeirra hafa gert það að verkum að stjórnin er nú starfhæf, unnið er eftir góðri rekstraráætlun og dagleg umsjón er í góðum farvegi.
  Skoða nánar
 • Áður fyrr voru málefni húsfélagsins engan veginn í lagi. Illa var haldið utan um fjármál og bókhald,
  málin voru þokukennd og stundum villandi fyrir eigendur. Það að fá Eignaumsjón til að sjá um
  húsfélagið hefur breytt öllu..
  Skoða nánar
 • Þjónusta Eignaumsjónar er tvímælalaust skilvirk og unnin með faglegum hætti. Þjónustan sparar
  mér mikinn tíma og fyrirhöfn við fjármál og rekstur húsfélagsins. Þetta á við störf sem snúa að
  gjaldkera..
  Skoða nánar
 • Við hófum samstarf við Eignaumsjón árið 2008. Hjá okkur var staðan ekki slæm, hússjóður í
  þokkalegum málum en nokkuð stórt húsfélag þannig að gjaldkerastarfið var fyrirhafnarsamt. Okkur
  fannst ekki ganga að leggja þetta á einn eiganda..
  Skoða nánar
Copyright (c) Eignaumsjón hf 2014. Vefhönnun: VEFHEIMAR